ข่าวดี โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเงินเดือน 11,200 บาท
คุณสมบัติ
- วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
3. ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกิจกรรมบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด
- มีใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

วัน เวลา สถานที่เปิดรับสมัคร
ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ชั้น 3 อาคารแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคมโรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 59 - 16 ธ.ค. 59 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ขอขอบคุณ - www.สอบ.com