สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครเข้าทำงานในภูมิภาค จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 15 - 30 กันยายน 2559 วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โทร 0-2787-7000 , 0-2787-7777

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์


สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลืดเข้าทำงาน ประจำปี 2559 ในแต่ละจังหวัด ดังต่อไปนี้
1. พนักงานการเงิน ( จังหวัดนครปฐม) จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานการเงิน ( จังหวัดฉะเชิงเทรา ) จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานการเงิน ( จังหวัดเพชรบุรี ) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย ที่มีอายุไม่เกิน 28 ปี
2. วุฒิการศึกษาจบปวช. ถึง ปริญญาตรี สาขาการเงิน , การบัญชี , การจัดการบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
4.มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่สมัคร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดในการสมัครได้ที่ สำนักงานทรัพย์สินย์ส่วนพระมหากษัตริย์ ในจังหวัดที่เปิดรับสมัครนั้นๆ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

ขอขอบคุณ  :  ข้อมูลจาก  www.สอบ.com