ข่าวสาร ข้อมูลจากเว็บสบายดี

ข่าวสาร ข้อมูลจากเว็บสบายดี

 

เว็บ  สบายดีดอทคอม (sambyedee.com) ป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก  แฟนเพจ  ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการศึกษา  โดยเฉพาะเรื่องของข้อสอบ  เพื่อง่ายทั้งคุณครู และ นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานของตนเอง  สามารถค้นหาได้ตามเมนูที่อยู่ด้านบนนะครับ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

นอกจากนั้นยังไม่พอยังมีเกร็ดความรู้ต่างๆ  ที่ทางเพจคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้ามาฝากไว้อีกด้วย  พร้อมกับความบันเทิง  มีทั้งรายการทีวี  เกมส์โชว์ให้รับชมย้อนหลัง  และข่าวสารด้านกีฬามาฝากอีกด้วย  โดยย้อนหลัรายการทีวีก็จะมีจากช่อง เวิร์คพ้อยท์ , ช่อง3 , ช่อง7 , ช่อง9  เป็นต้น

แฟนเพจสามารถติดตามรับชมได้ตามเมนูด้านบนและด้านข้างได้เลยนะครับ  หรือสามารถติชมคอมเม้นแนะนำได้นะครับ  SAMBYEDEE.COM

 

....เรื่องล่าสุด....

ประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวนมาก วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี  ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2559
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จะทำการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 26 - 30 กันยายน 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ในอัตราเงินเดือน 19,500 บาท    คุณสมบัติ >> วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางการบริหาร , กฎหมาย ,การศึกษา ,เศรษฐศาสตร์, จิตวิทยา, พาณิชยศาสตร์, สังคมศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์ ,รัฐศาสตร์ ,นิเทศศาสตร์
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,500 บาท     คุณสมบัติ >> วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางนิเทศศาตร์ , วารศาสตร์ , สื่อสารมวลชน ,ศิปลศาสตร์  ,อักษรศาสตร์  ,ศึกษาศาสตร์  ,กฎหมาย , รัฐศาสตร์ , สังคมศาสตร์ , เทคโนโลยีการศึกษา , โสตทัศนศึกษา , วิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 14,950 บาท    คุณสมบัติ >> วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (เขียนชื่อ-สกุลด้านหลังรูป)
2. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 แผ่น
3. สำเนาระเบียนผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน 3 แผ่น
5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น
6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
7. สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ
8. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองการทำงาน , ใบสำคัญการสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เป็นต้น
ทั้งนี้เอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษ A4 และรับรองสำเนาให้ถูกต้อง

สมัครได้ที่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรฯ อาคารรัฐประศาสนภัคดี ชั้น 4 เลขที่ 120 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.ombudsman.go.th/ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2141 9145, 0 2141 9148 โทรสาร. 0 2143 8361 ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

ขอขอบคุณ : www.สอบ.com