โรคภูมิแพ้  เป็นโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายที่ไวจนผิดปกติต่อบางสิ่งบางอย่างจนทำให้เกิดอาการแพ้ขึ้น  ซึ่งคนทั่วไปไม่แพ้  เช่น  แพ้อาหารทะเล  ฝุ่น  ผงซักฟอก  เป็นต้น  ปัจจุบันยอมรับกันว่าโรคภูมิแพ้สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้  ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่มี  พ่อแม่  หรือปู่ย่าตายาย ที่เป็นโรคภูมิแพ้มาก่อน

       1.1. สาเหตุของโรคภูมิแพ้

สาเหตุของโรคภูมิแพ้เกิดขึ้นจากการได้รับสารภูมิแพ้เข้าสู่ร่างกาย 3 ทาง คือ

           1) สารภูมิแพ้จากการรับประทาน

           2) สารภูมิแพ้จากการหายใจ

           3) สารภูมิแพ้จากการสัมผัส

 

       1.2. อาการของโรคภูมิแพ้  จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิด  และปริมาณของสารที่ร่างกายรับเข้าไป  และความสามารถของสารต้านทานที่ร่างกายสร้างขึ้น  อาการแพ้ต่างๆ มักจะเกิดขึ้นแก่ร่างกายแยกตามระบบดังนี้

           1) ระบบทางเดินอาหาร

           2) ระบบหายใจ

           3) ระบบหมุนเวียนของเลือด

           4) ระบบห่อหุ้มร่างกาย

       สำหรับอาการของโรคภูมิแพ้ซึ่งยแกสารภูมิแพ้ประเภทต่างๆ ที่พบบ่อย คือ โรคแพ้อาหารทะเล โรคแพ้อากาศ โรคแพ้เครื่องสำอาง

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย  ควรทำการรักษาเสียแต่เนิ่นๆ และผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด  สำหรับวิธีการรักษาให้ได้ผลผลิตหลายวิธี เช่น

           1) การแนะนำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงจากสารภูมิแพ้ที่เป็นต้นเหตุ

           2) การฉีดยาสกัดจากสารที่ผู้ป่วยแพ้เข้าไปในร่างกายคราวละน้อยๆ เพื่อให้เกิดความต้านทาน

           3) การรักษาด้วยยาต่างๆ เพื่อบรรเทาอาการป่วยให้ทุเลลง

สมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการแพ้ทางผิวหนัง

           1) ใบกระเพาสด

           2) ขมิ้นชัน

           3) ชะพลูผสมเหล้าขาว

นำมาทาบริเวณที่แพ้บนผิวหนัง  จะช่วยบรรเทาอาการคันได้