โรคนิ่ว
โรคนิ่วเป็นโรคหนึ่งในระบบทางเดินอาหาร มีสาเหตุมาจากก้อนแข็งๆ ที่เกิดจากการรวมตัวหรือการตกตะกอนของเกลือแร่ และอินทรีสารในปัสสาวะ โรคนิ่วอาจแบ่งออกตามอวัยวะที่เป้นมี 3 ชนิดคือ
1.โรคนิ่วในถุงน้ำดีหรือนิ่วในหลอดน้ำดี
มักจะพบในวัยกลางคน  ก้อนนิ่วจะมีลักษณะคล้ายสิ่งเคลื่อนที่ได้  ถ้าเคลื่อนที่ไปปิดหลอดทางน้ำดีไหลไปสู่ลำไส้  น้ำดีก็จะไหลสู่ลำไส้ไม่ได้จะไหลซึมออกสู่ส่วนต่างๆทั่วร่างกาย ทำให้ผิวหนังเป็นสีเหลืองและตาขาวเป็นสีเหลืองซึ่งเป็นอาการของโรคดีซ่าน
อาการ อาหารไม่ย่อยและท้องไม่ปกติ มีก๊าซและเรอออกมา ปวดท้องอย่างแรงที่ส่วนบนซีกขวาของท้องหรือปวดที่ใต้ชายโครงอย่างรุนแรง มีอาการหนาวและสั่น  อาจมีไข้หรือไม่มีก็ได้  อาจจะมีอาการตัวเหลือง  ปัสสาวะเหลืองเข้ม  แต่อุจจาระซีด  มีเหงื่อออกปกติและรู้สึกอ่อนเพลีย  มีอาการปวดซ่านไปถึงไหล่ขวา  บางคนมีอาการคลื่นไส้และอาเจียนอาจมีน้ำดีออกมาด้วย
การช่วยเหลือ  ให้คนไข้นั่งเอนตัวครึ่งนั่งครึ่งนอน  ให้เอากระเป๋าน้ำร้อนหรือขวดน้ำร้อนวางตรงบริเวณที่มีอาการปวด ถ้าคนไข้มีอาการปวดมากให้รีบนำส่งโรงพยาบาล

2.โรคนิ่วในไตหรือนิ่วในหลอดไต
มีสาเหตุมาจากสารละลายต่างๆที่ถูกนำไปสู่ไต ประกอบด้วยสารหลายอย่าง รวมทั้งเกลือแร่ชนิดต่างๆละลายปนอยู่ด้วย  คนที่เป็นนิ่วชนิดนี้น้ำปัสสาวะจะมีลักษณะเป็นสารละลายที่อิ่มตัวมากเมื่ออยู่ในสถานที่เหมาะสม  สารละลายบางอย่างเกิดตกตะกอนเป็นก้อนเล็กๆ ซึ่งก้อนเหล่านี้จะค่อยๆโตขึ้น
อาการ  จะปวดท้องเป็นพักๆ คล้ายถูกบิดไส้ และปวดร้าวมาทางด้านหลังแถวกระเบนเหน็บเลยลงไปสู่หัวหน่าวและต้นขา  จะถ่ายปัสสาวะไม่ออกถ่ายกระปริดกระปรอย  เพราะก้อนนิ่วในไตเคลื่อนลงมาอุดหลอดไต  มีอาการคลื่นไส้  อาเจียร เหงื่อออกมาก และอาจถึงกับเป็นลมได้  การช่วยเหลือให้รีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์
3.โรคนิ่วใรกระเพาะปัสสาวะ
พบมากในเด็กอายุระหว่าง 1 - 10 ขวบ ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง  ปัจจุบันยังค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของโรคนี้ไม่ได้
อาการ   ปัสสาวะจะขัดและปวดมาก  เนื่องจากก้อนนิ่วไหลลงมาอุดตันท่อปัสสาวะไม่สะดวก  น้ำปัสสาวะมีสีขุ่น  บางครั้งมีเลือดปนออกมาด้วย
การช่วยเหลือ  เมื่อปัสสาวะไม่ออกหรือปัสสาวะขัดและปวดมาก ให้รีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล
การป้องกันโรคนิ่ว
ไม่ควรกลั้นปัสสาวะบ่อยๆ ควรดื่มน้ำมากๆ เพื่อช่วยลดความเข้มข้นของกรดยูริกหรือแคลเซียมในปัสสาวะ  ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานผักที่ทำให้มีสารออกซาเลตมาก  และผู้ป่วยที่เป็นนิ่วชนิดที่เกี่ยวกับแคลเซียมควรลดการดื่มนมและน้ำกระด้างลง