การทำแก๊สชีวภาพ

วัสดุอุปกรณ์
1. ถังพลาสติก 200 ลิตร ปิดฝา 1 ใบ
2. ถังพลาสติก 200 ลิตร เปิดฝา 1 ใบ
3. ถังพลาสติก 150 ลิตร เปิดฝา 1 ใบ
4. หัวแก๊สพร้อมขาตั้ง 1 ชุด
5. ข้อต่อ
6. ท่อระบายน้ำ
7. ท่อเติมวัตถุดิบ 1 ชุด

ขั้นตอนและวิธีทำ
ถังหมักให้เจาะช่องสำหรับเติมวัตถุดิบ โดยท่อเติมมีขนาด 3 นิ้ว ยาว 40 เซนติเมตร สำหรับช่องน้ำล้นให้เจาะบริเวรณก้นถังต่อท่อขึ้นมาประมาณ 70 เซนติเมตร ส่วนถังเก็บแก๊สให้ใช้ถัง 2 ใบ โดยใบหนึ่งเล็กกว่าคว่ำลง ส่วนถังอีกใบใหญ่หงายใส่น้ำไว้เต็ม จากนั้นต่อท่อระหว่างถังหมักกับถังเก็บและต่อท่อจากถังเก็บไปใช้งาน

การเติมวัสดุ
วันที่ 1 - ใช้มูลสัตว์ผสมน้ำให้เหลวพอประมาณ จำนวน 50 ลิตร เทใส่ในถังหมักทิ้งไว้ประมาณ 10 - 15 วัน
วันที่ 16 - เติมน้ำพร้อมเศษอาหาร 1 กิโลกรัม ให้อยู่ในระดับท่อน้ำล้น (หรือส่วนที่ 3 ของถังหมัก) ประมาณ 24 ชั่วโมงจะเริ่มมีแก๊สให้ใช้ได้แล้ว
วันที่ 17 และวันต่อไป - เติมเศษอาหารหรือผักผลไม้สับให้เป็นชิ้นเล็กที่สุด 1 กิโลกรัม สมน้ำครั้งละ 1 - 2 ลิตร

การใช้ประโยชน์ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน
เทคนิคที่ควรทราบ
- ไม่ควรเติมวัสดุที่เป็นกรด เพราะจะทำให้ไม่เกิดแก๊ส เช่น ผลไม่รสเปรี้ยว หรือพืชที่เป็นเส้นใย เนื่องจากทำให้การถ่ายเทยาก
- มะละกอ ผักตบชวา หน่อไม้ กากถั่วเหลืองจะช่วยให้เกิดแก๊สได้ดี (โดยทำให้มีขานดชิ้นเล็กที่สุด)
- การเติมวัสดุมากหรือน้อยสามารถกำหนดได้โดยสังเกตจาการเกิดแก๊ส
- เมื่อเติมวัสดุแล้วควรใช้ไม้กวนเศษวัสดุให้ผสมกับน้ำ
- การเก็บแก๊สนอกจากเก็บโดยถังที่คว่ำในน้ำแล้ว สามารถประยุกต์ใช้วัสดุอื่นๆในการเก็บแก๊ส เช่น เก็บไว้ในยางรถยนต์

ขอขอบคุณ : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลักไม้ลาย จังหวัดนครปฐม

VDO  สาธิตการผลิตแก๊สชีวภาพ