การผลิตถ่านอัดแท่ง

การผลิตถ่านอัดแท่งเป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร เช่น เศษกิ่งไม้จากการตัดแต่งไม้ผล ไม้เนื้ออ่อนอื่นๆ ที่ไม่สามารถผลิตถ่านคุณภาพดีได้ รวมถึง ซากพืชหรือวัสดุเหลือใช้ภายหลังการเก็บเกี่ยวเช่น ซังข้าวโพด เหง้ามันสำปะหลังฯ หรือเศษถ่านที่ไม่สามารถหุงต้มได้ โดยนำมาปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะกับการใช้งานภายในครัวเรือน

วัสดุอุปกรณ์
1. เครื่องอัดถ่านแห้ง (สามารถผลิตขึ้นเองได้)
2. ถ่านไม่เนื้ออ่อนบด (ถ่านเศษ ถ่านซังข้าวโพด ถ่านแกลบ) 3 ส่วน
3. ถ่านไม้เนื้อแข็งบด หรือถ่านกะลามะพร้าวบด 1 ส่วน
4. แป้งมันสำปะหลังต้มสุก 1 ส่วน

ขั้นตอนและวิธีทำ
นำถ่านไม้เนื้ออ่อนบด 3 ส่วน และถ่านไม้เนื้อแข็งบด 1 ส่วน ผสมกัน แล้วนำแป้งมันสำปะหลังต้มสุก 1 ส่วน ผสมให้เข้ากันพอหมาด ใช้เครื่องอัดแท่งกระแทกเป็นก้อน นำมาตากแดดประมาณ 3 - 4 วัน นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม

ข้อสังเกต
สามารถปรับอัตราส่วนผสมได้ตามความต้องการ ถ้าต้องการถ่านที่ให้ไฟแรงสามารถลดหรือเพิ่มถ่านไม้เนื้อแข็งหรือกะลามะพร้าว สำหรับถ่านอัดแท่งเป็นถ่านไร้ควัน เหมาะสำหรับร้านอาหารและสปาที่ต้องการใช้ความร้อนสม่ำเสมอ มีระยะเวลาการเผาไหม้ตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมงครึ่งตามอัตราส่วนในการผสมของถ่านอัดแท่งและความหนาแน่นของถ่าน ถ้าไม่มีเครื่องอัดแท่วอาจตอกใส่พิมพ์ไม้หรือปั้นเป็นก้อนก็ได้

ขอบคุณ : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุโขทัย

VDO  สาธิตการทำถ่านอัดแท่ง