ตารางการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2559
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ข่าวแข่งขันเรือยาว 2559

1. การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณแม่น้ำโขง ตลาดท่าเสด็จ อ.เมือง จ.หนองคาย วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2559
2. การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 12,30 และ 40 ฝีพาย วันที่ 8-9 ตุลาคม 2559 ณ ลำน้ำยม หน้าวัดท่าบัวทอง อ.โพธิประทับใจ จ.พิจิตร
3. ประเพณีการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ประจำปี 2559 ณ สนามลำน้ำชีบ้านท่าไคร้ วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559

4.ประเพณีแข่งขันเรือยาว ที่ เทศบาลตำบลเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน ในวันที่ 16 ตุลาคม 2559
5.ประเพณีออกพรรษา และ แข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน และถ้วยประทาน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2559 ณ สนามเทศบาลตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
6. ประเพณีแข่งขันเรือยาว ณ ลำน้ำมูล บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เทศบาลตำบลท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559
7. ประเพณีแข่งขันเรือยาว ณ แม่น้ำมูล หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก เทศบาลตำบลสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559
8. ประเพณีแข่งขันเรือยาว ณ วัดสวนหงส์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559
9. ประเพณีแข่งขันเรือยาว ณ บ้านผักกาดหญ้า อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

เพิ่มเติม
- ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว จังหวัดสกลนคร 13-16 ตุลาคม 2559 ณ ริมฝั่งหนองหาน
- ประเพณีไหลเรือไฟและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน  จังหวัดนครพนม  9 - 17  ตุลาคม  2559  ณ ลำน้ำโขง
- ประเพณี บุญส่วงเฮือในวันออกพรรษา” ระหว่างวันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2559 ที่บริเวณเขื่อนริมโขง ตลาดอินโดจีน  จังหวัดมุกดาหาร